Subsidies

Particulieren

Voor particulieren loopt momenteel een subsidieregeling van de Nederlandse Overheid, dit word uitgevoerd door AgentschapNL. U kunt met uw DigiD direct online zelf subsidie aanvragen.

"Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal € 650,- subsidie."

Kijk voor meer informatie én om direct aan te vragen op de website van AgentschapNL.

Daarnaast zijn er per gemeente verschillende lokale subsidies beschikbaar. Voor een actuele update van de subsidie op uw locatie kunt u kijken op de de Energiesubsidiewijzer.

Bedrijven

Voor bedrijven is er een veelvoud aan fiscale voordelen beschikbaar.

EnergieInvesteringsAftrek (EIA)
Door de E.I.A. is het mogelijk een groot gedeelte van uw zonne-energie investering af te trekken van uw bedrijfswinst. Met de E.I.A. kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt. In het geval van een B.V. met een belastingpercentage van 25%, bedraagt de E.I.A. ongeveer 10% van de netto investeringskosten. Betaalt u meer belasting, dan is het voordeel groter. De E.I.A. kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Enkele voorwaarden voor de E.I.A.
•    U heeft een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.
•    U mag een extra bedrag ter grootte van 41,5% van het investeringsbedrag aftrekken van de winst.
•    De minimale investering per kalenderjaar bedraagt € 2.200,-

Rekenvoorbeeld
De fiscale winst in 2012 bedraagt € 500.000,-. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf
tot 200.000,- en 25% boven € 200.000,-. U doet voor € 300.000,- nieuwe energie-investeringen. De EIA bedraagt 41,5% van € 300.000,-, dat is € 124.500,-. De fiscale winst wordt nu € 375.500,- (€ 500.000 - € 124.500). Zonder EIA zou u € 115.000,- aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de EIA betaalt u slechts € 83.875 vennootschapsbelasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 31.125,-. Het netto EIA-voordeel is dan ongeveer 10% van de investering. Meer informatie over de regeling vindt u op de site van Agentschap NL.
 
KleinschaligheidsInvesteringsAftrek (KIA)
Ook de K.I.A. is bedoeld voor bedrijven. Als u in 2012 een bedrag tussen € 2.200,- en € 300.000,- investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheids-investeringsaftrek. Zonnepanelen komen in aanmerking voor die investeringsaftrek. De kleinschaligheids-investeringsaftrek is een percentage van al uw investeringen in 2012. Hoe hoog het percentage is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Voor investeringen tussen de € 2.200,- en € 54.000,- is dat 28%, daarboven is de aftrek gebonden aan een maximum van € 15.120. Een tabel met de geldende percentages vindt u op de site van de belastingdienst.


BTW en algemene investeringsaftrek
Natuurlijk mag u naast bovengenoemde extra regelingen de investering in zonnepanelen ook nog als ‘gewone investering’ in bedrijfsmiddelen aftrekken  van uw fiscale winst en mag u de BTW aftrekken van uw eigen aangifte omzet belasting.